مخازن سمپاش

مخزن سمپاش توربو لاینر

 

مخزن سم پاش طول
(سانتیمتر)
عرض
(سانتیمتر)
ارتفاع
(سانتیمتر)
نحوه نصب قیمت (ریال)
مخزن 110 ليتري سمپاش گرد 59 56 64 فرغونی 1,080,000
مخزن 110 ليتري سمپاش دو طبقه 60 60 51 فرغونی 1,175,000
مخزن 1000 ليتري سمپاش 165 105 95 کششی 8,560,000
مخزن 1500 ليتري سمپاش 190 120 105 کششی 11,740,000
مخزن 2000 ليتري سمپاش 210 120 117 کششی 15,250,000
مخزن 600 لیتری سمپاش توربولاینر ( دارای مخازن سم+شستشوی مدار و دست و صورت) 121 76 128 سوارشونده تماس بگیرید
مخزن 600 لیتری سمپاش توربولاینر( دارای مخازن سم+شستشوی دست و صورت) 121 76 128 سوارشونده تماس بگیرید
مخزن 2000 لیتری سمپاش توربولاینر ( دارای مخازن سم+شستشوی مدار و دست و صورت) 255 142 106 کششی تماس بگیرید
مخزن 2000 لیتری سمپاش توربولاینر ( دارای مخازن سم+شستشوی دست و صورت) 255 142 106 کششی تماس بگیرید
مخزن 2000 لیتری سمپاش طرح توربولاینر و بدون لوله ( دارای مخازن سم+شستشوی دست و صورت) 255 142 106 کششی تماس بگیرید

تماس بگیریدانواع مخازن سم پاش تورولاینر و اتومایزر و توربینی شرکت پلاستونیک در احجام 600 لیتری و 2000 لیتری تولید می شوند. برای ثبت سفارش و فروش با تلفنهای دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.

مخزن سمپاش کششی ، مخزن سمپاش سوارشونده ، کششی پشت تراکتوری