امروز دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۶ برابر با Monday, 11 December , 2017

مخازن سمپاش

سمپاش توربو لاینر

 

مخزن سم پاش طول
(سانتیمتر)
عرض
(سانتیمتر)
ارتفاع
(سانتیمتر)
نحوه نصب قیمت (تومان)
مخزن ۱۱۰ ليتري سمپاش گرد ۵۹ ۵۶ ۶۴ فرغونی ۶۹۲۰۰
مخزن ۱۱۰ ليتري سمپاش دو طبقه ۶۰ ۶۰ ۵۱ فرغونی ۷۵۲۰۰
مخزن ۱۰۰۰ ليتري سمپاش ۱۶۵ ۱۰۵ ۹۵ کششی ۵۴۷۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ ليتري سمپاش ۱۹۰ ۱۲۰ ۱۰۵ کششی ۷۵۰۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ ليتري سمپاش ۲۱۰ ۱۲۰ ۱۱۷ کششی ۹۷۳۰۰۰
مخزن ۶۰۰ لیتری سمپاش توربولاینر ( دارای مخازن سم+شستشوی مدار و دست و صورت) ۱۲۱ ۷۶ ۱۲۸ سوارشونده ۹۳۵۰۰۰
مخزن ۶۰۰ لیتری سمپاش توربولاینر( دارای مخازن سم+شستشوی دست و صورت) ۱۲۱ ۷۶ ۱۲۸ سوارشونده ۷۹۲۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری سمپاش توربولاینر ( دارای مخازن سم+شستشوی مدار و دست و صورت) ۲۵۵ ۱۴۲ ۱۰۶ کششی ۲۶۱۵۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری سمپاش توربولاینر ( دارای مخازن سم+شستشوی دست و صورت) ۲۵۵ ۱۴۲ ۱۰۶ کششی ۲۳۴۷۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری سمپاش طرح توربولاینر و بدون لوله ( دارای مخازن سم+شستشوی دست و صورت) ۲۵۵ ۱۴۲ ۱۰۶ کششی ۱۴۷۰۰۰۰

انواع مخازن سم پاش تورولاینر و اتومایزر و توربینی شرکت پلاستونیک در احجام ۶۰۰ لیتری و ۲۰۰۰ لیتری تولید می شوند. برای ثبت سفارش و فروش با تلفنهای دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.

مخزن سمپاش کششی ، مخزن سمپاش سوارشونده ، کششی پشت تراکتوری