آرشیو دسته بندی: مخزن آب کشاورزی

مخزن آب دامداری و مرغداری | منبع آب پرورش دام و طیور

مخزن آب دامداری و مرغداری

  مخزن آب دامداری و مرغداری و یا منبع آب پرورش دام و طیور در مزارع یا فارم های پرورشی لازم و ضروری است. منبع، تانکر اب و یا مخزن آب مناسب برای یک پرورش دهنده دام و طیور یکی از دغدغه های عمده می باشد. به عبارت دیگر یک پرورش دهنده برای تکمیل فارم یا مزرعه پرورش دام و طیور خویش نیاز ضروری به تهیه مخزن آب، منبع آب و یا تانکر آب دارد. واژه های مخزن، منبع و تانکر آب در ایران به صورت یکسان و هم معنی در نظر گرفته شده است به همین دلیل در سراسر این نوشته بارهای این واژه ها استفاده شده است.

برای اطلاع از لیست قیمت و خرید مخزن آب پلی اتیلنی برای دامداری و مرغداری با شماره 02155219861 – 02155219862 تماس حاصل نمایید


ادامه مطلب

راهنمای خرید و تعیین حجم مخازن آب کشاورزی و آبیاری باغ و باغچه

مخازن آب کشاورزی

مخازن آب کشاورزی برای راه اندازی سیستم آبیاری مزارع و باغات یکی از تجهیزات ضروری به حساب می آیند. در این رابطه اصلی ترین موضوع، تعیین حجم مناسب مخزن آب کشاورزی و انتخاب نوع مناسب مخزن آب است. براورد بسیار دقیق حجم میزان آب مورد نیاز به خاطر پارامترهای گسترده و متغیر دشوار است و حتماً حتماً باید در کنار آن، به صورت تجربی و استفاده از آزمون و خطا اقدام به براورد دقیق کرد ولی با این وجود می توان یک تخمین اولیه محاسبه کرد تا بتوان با کمترین هزینه میزان بهینه حجم آب مورد نیاز مخزن، استخر یا حوضچه ذخیره آب کشاورزی را براورد کرد.
ادامه مطلب