روش تولید مخازن پلی اتیلن با استفاده از روش روتومدلینگ

روتو مدلینگ

فرایند قالبگیری دورانی روشی برای تولید قطعات پلاستیکی توخالی می باشد.در این فرایند با حداقل هزینه ،اشکال بسیار پیچیده بدون ضایعات تولید می شوند.فرایند قالبگیری دورانی در فشار اتمسفر انجام می شود و به جای استفاده از ذوب کردن و تزریق مواد به داخل قالب ، مواد در داخل قالب ذوب می شوند.
این فرایند از چهار مرحله تشکیل شده است :

 

پرکردن قالب (Charging)

در این مرحله قالب که به شکل محصول نهایی طراحی شده است باز می شود و مقدار معینی از ماده پلیمری مورد نظر به صورت پودر یا مایع در نیمه پایینی قالب ریخته می شود.

1

 

حرارت دهی (Heating)

پس از بسته شدن قالب ماشین شروع به کار می کند وقالب حول دو محور عمود بر هم در داخل کوره می چرخد. پلیمر در داخل قالب به دمای ذوب می رسد و شروع به ذوب شدن می کند .پلیمر مجاور دیواره داخلی قالب به صورت لایه لایه ذوب می شود و در اثر چسبندگی مولکولی به دیواره قالب می چسبد.

2

 

سرد کردن (Cooling)

در این مرحله قالب در حال چرخش وارد محفظه خنک کننده می شود با سرد شدن قالب به وسیله جریان هوا یا پاشش آب پلیمر درون آن نیز سرد می شود و قطعه نهایی شکل می گیرد.

3

 

تخلیه محصول (Demoulding)

در این مرحله ماشین از حرکت می ایستد و قطعه نهایی با بازکردن نیمه قالب از درون آن خارج می شود

 

4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.