امروز چهارشنبه, ۲۳ آبان , ۱۳۹۷ برابر با Wednesday, 14 November , 2018

لیست قیمت مخزن آب و منبع آب

 پلاستوینک

 

لیست قیمت مخازن پلی اتیلن

کلیه ابعاد به سانتیمتر می باشند.
محصول طول
L
عرض
D
ارتفاع
H
کد قیمت
(ریال)
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۷۰ لیتری ۷۱ ۴۴ ۴۸ ۷۳۰۱ ۷۷۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۷۰ لیتری ۷۱ ۴۴ ۴۸ ۷۱۰۱ ۶۴۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۰۰ لیتری ۷۳ ۵۴ ۵۸ ۷۳۰۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۱۰۰ لیتری ۷۳ ۵۴ ۵۸ ۷۱۰۲ ۷۷۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۲۰۰ لیتری ۹۹ ۶۰ ۶۸ ۷۳۰۵ ۱,۶۵۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۲۰۰ لیتری ۹۹ ۶۰ ۶۸ ۷۱۰۵ ۱,۴۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۲۵۰ لیتری ۱۰۸ ۶۲ ۶۸ ۷۳۰۸ ۱,۸۲۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۲۵۰ لیتری ۱۰۸ ۶۲ ۶۸ ۷۱۰۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۳۰۰ لیتری ۱۲۰ ۷۰ ۷۷ ۷۳۱۲ ۲,۱۱۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۳۰۰ لیتری ۱۲۰ ۷۰ ۷۷ ۷۱۱۲ ۱,۷۵۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۴۰۰ لیتری ۱۲۰ ۶۷ ۷۵ * ۲,۳۹۹,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۴۰۰ لیتری ۱۲۰ ۶۷ ۷۵ * ۲,۰۶۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۵۰۰ لیتری ۱۳۵ ۷۹ ۸۶ ۷۳۲۴ ۲,۹۴۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۵۰۰ لیتری ۱۳۵ ۷۹ ۸۶ ۷۱۲۴ ۲,۵۴۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۷۰۰ لیتری ۱۷۰ ۸۱ ۹۱ ۷۳۳۵ ۳,۸۳۸,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۷۰۰ لیتری ۱۷۰ ۸۱ ۹۱ ۷۱۳۵ ۳,۵۶۸,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۷۵۰ لیتری ۱۵۵ ۹۰ ۹۸ ۷۳۳۷ ۴,۰۳۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۷۵۰ لیتری ۱۵۵ ۹۰ ۹۸ ۷۱۳۷ ۳,۶۷۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۰۰۰ لیتری ۱۶۸ ۱۰۰ ۱۰۴ ۷۳۵۱ ۴,۸۲۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۱۰۰۰ لیتری ۱۶۸ ۱۰۰ ۱۰۴ ۷۱۵۱ ۴,۱۸۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۰۰۰ لیتری با درب قفل دار ۱۶۸ ۱۰۰ ۱۰۴ ۷۳۵۱ ۶,۳۲۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۵۰۰ لیتری ۱۹۹ ۱۱۶ ۱۲۰ ۷۳۵۸ ۷,۱۸۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۱۵۰۰ لیتری ۱۹۹ ۱۱۶ ۱۲۰ ۷۱۵۸ ۶,۲۸۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۲۰۰۰ لیتری ۲۰۱ ۱۲۴ ۱۳۱ ۷۳۶۴ ۸,۹۴۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۲۰۰۰ لیتری ۲۰۱ ۱۲۴ ۱۳۱ ۷۱۶۴ ۷,۶۷۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۳۰۰۰ لیتری ۲۵۰ ۱۳۶ ۱۵۰ ۷۳۷۴ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۳۰۰۰ لیتری ۲۵۰ ۱۳۶ ۱۵۰ ۷۱۷۴ ۱۱,۲۱۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۴۰۰۰ لیتری ۲۵۰ ۱۵۹ ۱۷۰ ۷۳۸۰ ۱۸,۲۵۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۴۰۰۰ لیتری ۲۵۰ ۱۵۹ ۱۷۰ ۷۱۸۰ ۱۷,۰۴۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۵۰۰۰ لیتری ۲۵۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۷۳۸۳ ۲۳,۷۳۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۵۰۰۰ لیتری ۲۵۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۷۱۸۳ ۲۲,۴۵۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار ۷۵۰۰ لیتری ۳۷۵ ۱۹۰ ۲۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار ۱۰۰۰۰لیتری ۴۶۰ ۱۹۰ ۲۰۰ ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۰۰۰۰ لیتری ۳۵۰ ۲۱۰ ۲۲۰ تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۵۰۰۰ لیتری ۴۰۰ ۲۴۰ ۲۵۰ تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار ۱۵۰۰۰ لیتری ۷۱۰ ۱۹۰ ۲۰۰ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار ۲۰۰۰۰ لیتری ۹۶۰ ۱۹۰ ۲۰۰ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار ۳۰۰۰۰ لیتری ۱۴۴۰ ۱۹۰ ۲۰۰ ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
مخازن عمودی * قطر ارتفاع کد محصول قیمت
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۱۰۰ لیتری * ۵۲ ۷۵ ۶۳۰۱ ۱,۰۴۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۱۰۰ لیتری * ۵۲ ۷۵ ۶۱۰۱ ۸۴۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۲۲۰ لیتری * ۶۰ ۱۰۰ ۶۳۰۷ ۱,۶۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۲۲۰ لیتری * ۶۰ ۱۰۰ ۶۱۰۷ ۱,۴۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۳۵۰ لیتری * ۶۹ ۱۳۰ ۶۳۱۵ ۲,۰۷۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۳۵۰ لیتری * ۶۹ ۱۳۰ ۶۱۱۵ ۱,۸۶۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۵۰۰ لیتری * ۸۳ ۱۱۳ ۶۳۲۳ ۲,۴۵۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۵۰۰ لیتری * ۸۳ ۱۱۳ ۶۱۲۳ ۲,۳۳۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۵۵۰ لیتری * ۷۲ ۱۶۸ ۶۳۲۷ ۲,۷۹۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۵۵۰ لیتری * ۷۲ ۱۶۸ ۶۱۲۷ ۲,۵۸۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه کروی ۹۰۰ لیتری * ۱۳۳ ۱۳۳ ۶۳۴۵ ۴,۲۳۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه کروی ۹۰۰ لیتری * ۱۳۳ ۱۳۳ ۶۱۴۵ ۳,۷۷۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی کوتاه ۱۰۰۰ لیتری * ۱۰۹ ۱۴۵ ۶۳۵۱ ۴,۳۷۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی کوتاه ۱۰۰۰ لیتری * ۱۰۹ ۱۴۵ ۶۱۵۱ ۳,۷۹۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی بلند ۱۰۰۰ لیتری * ۸۸ ۲۰۸ ۶۳۵۰ ۴,۶۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی بلند ۱۰۰۰ لیتری * ۸۸ ۲۰۸ ۶۱۵۰ ۴,۱۹۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۱۵۰۰ لیتری * ۱۲۱ ۱۷۰ ۶۳۵۸ ۶,۱۲۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۱۵۰۰ لیتری * ۱۲۱ ۱۷۰ ۶۱۵۸ ۵,۶۴۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۲۰۰۰ لیتری * ۱۳۴ ۱۹۵ ۶۳۶۷ ۶,۸۸۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۲۰۰۰ لیتری * ۱۳۴ ۱۹۵ ۶۱۶۷ ۶,۲۳۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۳۰۰۰ لیتری * ۱۵۳ ۲۰۲ ۶۳۷۴ ۱۱,۱۴۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۳۰۰۰ لیتری * ۱۵۳ ۲۰۲ ۶۱۷۴ ۹,۸۵۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی کوتاه سه لایه ۵۰۰۰ لیتری * ۲۲۲ ۱۶۰ ۶۳۸۳ ۱۶,۹۴۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی کوتاه تک لایه ۵۰۰۰ لیتری * ۲۲۲ ۱۶۰ ۶۱۸۳ ۱۵,۴۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی بلند سه لایه ۵۰۰۰ لیتری * ۲۰۰ ۲۲۵ ۶۳۸۴ ۱۶,۹۴۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی بلند تک لایه ۵۰۰۰ لیتری * ۲۰۰ ۲۲۵ ۶۱۸۴ ۱۵,۴۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی سه لایه ۱۰۰۰۰ لیتری * ۲۴۹ ۲۳۵ ۶۳۹۶ ۳۴,۳۱۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی سه لایه ۱۰۰۰۰ لیتری * ۲۴۹ ۲۳۵ ۶۱۹۶ ۳۰,۶۸۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی سه لایه ۲۰۰۰۰ لیتری * ۳۰۰ ۴۲۰ * تماس
مخازن مکعبی طول عرض ارتفاع کد محصول قیمت
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی ۲۷۵ لیتری ۶۲ ۶۲ ۹۷ ۵۳۱۲ ۲,۴۲۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی ۲۷۵ لیتری ۶۲ ۶۲ ۹۷ ۵۱۱۲ ۱,۹۳۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی ۸۰۰ لیتری ۱۷۰ ۹۰ ۷۰ ۵۳۴۰ ۴,۵۵۷,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی ۸۰۰ لیتری ۱۷۰ ۹۰ ۷۰ ۵۱۴۰ ۴,۲۹۳,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی ۱۰۰۰ لیتری ۱۵۳ ۶۷ ۱۴۵ ۵۳۵۰ ۵,۹۵۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی ۱۰۰۰ لیتری ۱۵۳ ۶۷ ۱۴۵ ۵۱۵۰ ۵,۵۲۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی ۲۰۰۰ لیتری ۲۱۵ ۷۰ ۲۰۰ ۵۳۶۴ ۱۱,۲۴۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی ۲۰۰۰ لیتری ۷۰ ۲۰۰ ۵۱۶۴ ۹,۹۳۰,۰۰۰
>مخزن پلی اتیلن سه لایه زیرپله ۵۰۰ لیتری KU ۱۲۸ ۸۸ ۹۵ ۳,۱۵۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه زیرپله ۵۰۰ لیتری KU ۱۲۸ ۸۸ ۹۵ ۲,۹۴۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه زیرپله ۱۰۰۰ لیتری PL ۱۷۰ ۹۰ ۱۰۵ ۵۳۵۲ ۵,۹۰۹,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه زیرپله ۱۰۰۰ لیتری PL ۱۷۰ ۹۰ ۱۰۵ ۵۱۵۲ ۵,۵۲۳,۰۰۰
وان پلی اتیلن طول عرض (قطر) ارتفاع کد محصول قیمت (ریال)
وان پلی اتیلن ۶۰ لیتری ۷۳ ۷۳ ۱۷ ۶۲۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۱۰۰ لیتری KU ۶۷ ۶۷ ۴۰ ۸۷۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۱۰۰ لیتری PL ۹۷ ۵۵ ۲۶ ۸۷۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۱۵۰ لیتری KU ۹۹ ۶۹ ۴۱ ۱,۲۶۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۲۰۰ لیتری KU ۱۰۰ ۶۸ ۵۱ ۱,۳۸۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۲۰۰ لیتری PL ۹۸ ۶۶ ۵۱ ۱,۳۸۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری PL ۱۳۸ ۸۴ ۶۳ ۲,۹۳۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری KU ۱۴۴ ۸۹ ۶۱ ۲,۹۳۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۷۰۰ لیتری KU ۱۴۸ ۱۰۰ ۷۹ ۳,۶۹۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۸۰۰ لیتری PL ۱۲۲ ۱۱۶ ۷۸ ۴,۰۵۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری KU ۲۱۱ ۱۰۰ ۷۱ ۴,۱۹۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری PL ۲۱۰ ۱۱۰ ۶۷ ۴,۱۹۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۱۳۰۰ لیتری KU ۲۱۲ ۱۲۲ ۷۹ ۶,۳۳۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۱۵۰۰ لیتری PL ۲۱۳ ۱۱۵ ۹۱ ۶,۶۵۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری PL ۲۴۸ ۱۳۵ ۸۷ ۹,۲۹۰,۰۰۰